OnWine

  • ei müü ja ei teosta alkoholi kohalevedu öösel;
  • ei müü ja ei teosta alkoholi kohalevedu alaealistele isikutele;
  • ei müü, kui kaupa ei ole laos;
  • ei teosta alkoholi kaugmüüki.

Kui OnWine ei suuda tellimust täita, võtab ettevõte ostjaga ühendust ja tagastab tasutud summa tingimusel, et ostja on teostanud kauba eest ettemaksu. Ostude sooritamiseks ei pea tingimata olema autoriseeritud, kuid samas on see soovitav, kuna lubab saada tervet rida allahindlusi.

Üldtingimused

Alkotrend OÜ-l on õigus ilma sanktsioonideta tühistada veebipoe kaudu sõlmitud müügilepingut ning keelduda kaupade või teenuste osutamisest või üleandmistest järgnevatel juhtudel:

juhul kui ostja on noorem kui 18 aastat;

juhul kui laost on kaup otsas;

juhul kui tarkvara süsteemi rikke tõttu on kauba hind või kauba kirjeldus kajastatud valesti.

Kauba eest tasutud summa ei ole jõudnud Alkotrend OÜ arveldusarvele;

juhul kui Alkotrend OÜ ei suuda tellimust täita, võtab ettevõte ühendust kliendiga ja tagastab tasutud summa, tingimusel, et ostja on kauba eest ettemaksu teinud.

Kauba tagastamine

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei kehti tubakatoodetele ja alkohoolsetele jookidele tarbijate õigus lepingust taganeda ja kaupa tagastada.

Kui tellitud vale toode või tarnitud ese on defektne, siis tuleks sellest kohe peale kauba kätte saamist teada anda elektronposti aadressil  onwine@onwine.ee või helistada kaupluse kontakttelefonile, kust oli ost tehtud. Ebaõige või defektse toote saab välja vahetada arve või tšeki alusel. Tagastuskulud maksab Alkotrend OÜ.

Tarbija õigused

Alates 15. veebruarist 2016 on kõigile tarbijatele kogu Euroopa Liidus avatud uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saate esitada kaebusi interneti kaupluste vastu. Interneti-keskkond hõlbustab nii siseriiklike kui ka piiriüleste vaidluste lahendamist, sh rahvusvahelisi tehingud.

Keskkonda nimetatakse ODR-platformiks, veebipõhiste vaidluste lahendamise platvormiks (online-vaidluste lahendamine või veebipõhiste vaidluste lahendamine) ja see asub aadressil http://ec.europa.eu/odr. Platvormi tööd reguleerivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 524/2013, milles käsitletakse vaidluste lahendamist tarbijatel onlines osalemise kaudu. Lisaks sellele, võttis Euroopa Komisjon vastu otsuse 2015/1051 kohaldamise kohta veebipõhiste vaidluste lahendamise platvormfunktsioonide kasutamise üksikasjade kohta, elektroonilise kaebuse vormi üksikasjad ja kontaktpunktide vahelise koostöö üksikasjad.ODRi platvorm võimaldab tarbijatel ja ELi kaupmeestel esitada internetis ostude kohta kaebusi ADR (alternatiivse vaidluste lahendamise üksuste kaudu) Internetis. ODR platvorm ühendab kõiki ADRi valitsusüksusi Euroopa Liidus. ODR-platvorm teavitab kaupmeest tema vastu esitatud kaebuse kohta. Tarbija ja kaupmees lepivad seejärel kokku, millist ADR üksust peaks nende vaidluse lahendamiseks kasutama.

Tarbijakaitseameti poole võite pöördudatööpäevadel kella 9.00-16.00 telefonil 6201707 või e-posti aadressil info@tarbijakaitseamet.ee

Kuidas osta:

Leidke sobiv toode
Lisage toode ostukorvi ja valige soovitud kogus

Sisestage vajalikud väljad ja valige tarneviis

Valige makseviis ja kinnitage tellimus

KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED, PARTNERKAARDI BOONUSPUNKTID

OnWine’i kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

OnWine’il kaupade puhul kehtivad ostu ajal kuvatavad hinnad. Kui kauba hind kauba kättesaamise ajal on muutunud, ei tehta ümberarvutust. Kliendilt võetakse ettemaks kogu tellimuse ulatuses, OnWine pakutud võimalustest. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga või krediitkaardi välja andnud panga vahel sõlmitud lepingule. Makstes väljaspool OnWine turvaliset keskkonda: pangalingi kaudu tasumine – vastava panga veebikeskkonnas, kui maksate krediitkaardiga – Alkotrend OÜ kaitstud keskkonnas. Müüjal puudub juurdepääs kliendi pangakontole ja krediitkaardiga seotud andmetele.

Kui klient valib kauba tarnijaks müüja (see tähendab, et ta ei tule ise kaubale järele), siis lisatakse saatekulu vastavalt tellimuse väärtusele ning vastavalt käesolevate tingimuste punktile.

KAUBA KÄTTESAAMINE

Tellitud kaupa on võimalik kätte saada OnWine kauplusest (edaspidi – väljastuspunkt OnWine) või saadetakse tellimus kulleriga kliendi määratud aadressil. Kaupade väljastamine toimub kaupluse infoletist.

Kaupade kättesaamine poest

Kaupade väljastus toimub igal nädalapäeval (va 1. jaanuaril) kella 10.00-22.00. Kaupade kättesaamisele poest ei lisandu lisatasu.

Kaupa on võimalik kätte saada kindlal seadusega ettenähtud ajavahemikus.

Kaubad väljastatakse kliendile isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja keelduda kauba väljaandmisest.

Müüja ei vastuta kliendi poolt tekitatud kahju eest, kui müüjast sõltumatutel põhjustel on kolmandatel isikutel unikaalne tellimisnumber ja nad on saanud selle alusel kaupa.

Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub kauba tarnimine kella 10.00-22.00 ning kaup väljastatakse ainult täiskasvanule (nõutav on saaja dokument). Kui klient ei esita vajalikku dokumenti või on alaealine, on müüjal õigus keelduda kauba väljaandmisest.

Kaupade saamine kullerilt

Tellimuse täitmisel kulleriga soovitud aadressile, peate sisestama kuupäeva, kellaaja ja kohaletoimetamise aadressi.

Transpordikulud (koos käibemaksuga) lisatakse kauba kättesaamisel kulleriga tellimuse maksumusele.

Kaubad tarnitakse määratud aadressile ja tellimuses märgitud ajaks. Kulleri ja kliendi poolt lepitakse eelnevalt kokku kauba üleandmise täpne aeg.

Klient kohustub tagama kauba vastuvõtmise tellimuses määratud aja jooksul tellimuses märgitud aadressil. Kui klient ei vasta telefonikõnele ja /või ei taga kauba vastuvõtmist kulleri esimesel külastusel kliendi määratud aadressil või ei ole kliendi kaupade üleandmine võimalik muudel põhjustel, peab müüja seda kliendi tellimusest taganemiseks. Müüja tagastab kliendi poolt tasutud summa eespool nimetatud tingimustel.

Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub üleandmine ajavahemikus kella 10.00-22.00. Väljaspool määratud aega on kulleril õigus kaupa mitte üle anda. Alkohoolsete jookide, samuti alkoholivaba õlu, siidri ja veini või tubakatoodete üleandmisel on kulleril õigus nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist. Isikut tõendava dokumendi esitamisest keeldumise korral on kulleril õigus nimetatud kaupu mitte üle anda.

Kui kaupu ei tarnita müüja poolt sõltuvatel põhjustel õigeaegselt, teavitatakse sellest klienti tellimusega määratud kontaktandmete kaudu, leppides kokku uus tarneaeg. Kui tellimuse üleandmiseks ei suudeta uut aega kokku leppida, on kliendil õigus tellimusest keelduda ning sellisel juhul tagastab müüja tellimuse maksumuse kliendile vastavalt punktile 7.6.

Kaupade kontroll ja riskide ülekandmine, kahju tekitamine ja kaupade kadumine.

Kauba kättesaamisel peab klient koheselt kontrollima kauba vastavust arvega. Mittesobivad kaubad (näiteks, kahjustunud/defektne kaup, mittetellitud kaup, sobimatud asenduskaubad ja ülejäänu) märgitakse arvele, mis jääb müüjale.

Kui kaupade kättesaamisel selgub, et kaupade seas on rikutud või defektsed tooted, samuti on kahjustatud pakendis olevad kaubad, tuleb viivitamatult teavitada müüja klienditeenindust. Kulleriga kauba kättesaamisel tuleb defektidega tuvastatud kaubad koheselt kullerile tagastada.

Kauba kahjustuse või kaotsimineku risk läheb üle kliendile tellimuse saamise ajal.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Müüja tagab, et kliendi esitatud isikuandmeid kasutatakse ainult kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja eelkõige selleks, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

OnWine’is tehtud tellimuste täitmiseks;

kliendisuhete juhtimine ja suhtlemine kliendiga;

vastused klientide soovidele;


õigustatud huvi;


tarbijate harjumuste uurimine;


müügi statistika koostamine;

OnWine’i teenuste haldamine ja nende arendamine;

Müüja võtab kliendi isikuandmete kaitsmiseks kasutusele kõik meetmed (sh halduslikud, tehnilised ja füüsilised meetmed). Andmete muutmisele ja nende töötlemisele on ligipääs ainult volitatud isikutel.

OnWine’i külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kontonumber ja postiaadress, kui see on vajalik kaupade tarnimiseks kliendile.


Isiklikud ja ostuandmed klientidelt, kes on OnWinesis ostnud külalisena, säilitatakse 3 aastaks alates ostukuupäevast. Nimetatud tähtaja möödumisel kustutatakse isiklikud andmed automaatselt.

Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt tema kontol olevaid isikuandmeid, taotleda kliendi isikuandmete parandamist ja edastamist ning isikuandmete töötlemise peatamist.Palume teil oma pöördumine saata elektrooniliselt OnWine andmekaitse spetsialistile aadressil info@onwine.ee. Isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks peab kliendi avaldus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi avaldus rahuldamata, kui kliendi identifitseerimine pole võimalik või kui isikuandmete edastamine pole turvaline.

Müüjal on õigus läbi viia OnWineis registreeritud isikuandmete profiilianalüüs, et paremini mõista kliendi ootusi ja pakkuda neile parimaid tooteid ja teenuseid, täpsemat otseturundust. Profiilide koostamise tulemusena ei tee müüja kliendi suhtes juriidilise tähtsusega otsuseid.

LEPINGU LÕPETAMINE, KAUPADE TAGASTAMINE JA RAHA TAGASTAMINE

Klientil on õigus leping lõpetada (keelduda kaupadest) 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Selleks tuleb arve- saatelehel ära täita kauba tagasisaatmise tüüpvorm või lepingu lõpetamise avaldus. Samuti saate täita avalduse lõpetamise kohta OnWine’i väljastuspunktis.

Lepingu lõpetamise avaldusega ja tagastatud kaubaga tuleks tulla OnWine väljastuspunkti. Lepingu lõpetamisega seotud kulud kannab klient.

Kliendil on õigus leping lõpetada, kui kaupa ei ole kasutatud ega kahjustatud ning on sealhulgas originaalpakendis. Soovitame kliendile kõik kaubad, mida ta soovib müüjale tagastada, tagastada korraga ja originaal transpordipakendis.


Kohustuste seaduse kohaselt ei kehti tagastamisõigus kaupadele, mis ei kuulu nende eripärade tõttu tagastamisele, sealhulgas:

kaubad, mida tervise või hügieenilistel põhjustel ei saa tagastada (näiteks aluspesu jne);


jahutatud ja külmutatud kaubad, samuti kergesti riknevad kaubad (sh need, mis on tähistatud “Kõlblik kuni …”;


muud kaubad, mis nende omaduste tõttu segatakse või ühendatakse pärast nende üleandmist teiste asjadega nii, et neid ei saa enam üksteisest eraldada;

Kui tagastatud kauba seisukord halveneb, vastutab kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest klient, kui ta kasutas kaupa muul viisil, välja arvatud need, mis on vajalikud toote omaduste ja funktsionaalse tehnilise korrasoleku kontrollimise tagamiseks. Et tagada toote omaduste ja funktsionaalse korrasoleku vastavus, on klient kohustatud kaupa käsitlema ainult sellisel viisil, nagu see oli kaupluses külastamise ajal.

Tagasimaksed, mida müüja täidab vastavalt tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses märgitud kauba üleandmisest. Tagastused tehakse kliendi samale kontole, mille alusel makse tehti.


Kui klient on lepingu üles öelnud ja tagastatav toode vastab nõuetele (sh tagastusklausli arvesse võtmine), tagastab müüja kliendile toote hinna ulatuses summa koos tarnetasuga 7 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest müüja poolt.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.